Novinka! Od září 2016 nabízíme jednoleté denní pomaturitní studium anglického a německého jazyka.

Tato výuka je realizována pod záštitou jazykové školy Lingua Centrum.
Hlásit se můžete již nyní prostřednictvím této online přihlášky!
Jednoletý denní pomaturitní kurz má všechny náležitosti řádného denního studia a je zařazen do vyhlášky MŠMT ČR. Kurz je určen všem zájemcům o intenzivní výuku cizích jazyků. Jednoleté denní pomaturitní studium je koncipováno jako příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám, které mohou studenti vykonat přímo v naší škole. Jsme akreditované vzdělávací a zkouškové centrum prestižních mezinárodních zkoušek Cambridge English. Studium probíhá od září 2016 do června 2017, od pondělí do pátku, každý den 4 vyučovací hodiny.